31 март 2010 г.

Кризата удари младите

Евростат публикува данни за безработицата (сезонно изгладена) в ЕС през февруари 2010 г. Ето някои от по-интересните изводи:

Безработицата и в ЕС, и в еврозоната продължава да расте и вече е съответно 9.6% и 10%. От графиката се вижда, че това са рекордно високи стойности за целия разглеждан период от 2000г. насам. Безработните европейци са нараснали с над 3 млн. само за една година.

Сезонно изгладената безработица в България се увеличава с много по-бързи темпове, но все още е по-ниска от средната за ЕС и еврозоната - 8.7%, при 6% през февруари 2009 г.
Безработицата при младите (до 25 г.) в България обаче е по-висока от тази в ЕС и само за една година скача от 13.5% на 22.4%.

Мъжете са по-пострадали от кризата в сравнение с жените. Безработицата при мъжете за година се увеличава от 6% на 9.3%, а при жените - от 5.9% на 8%.

Няма коментари:

Публикуване на коментар