1 април 2010 г.

Балон ли е Бойко Борисов?


Ами преценета сами. В контекста на доста неадекватните антикризисни мерки, предложени вчера от правителството на Бойко Борисов и днешния ден на шегата реших да проверя какво ще се получи ако пренеса част от икономическите теории за ценовите балони в политиката.

Замених икономика с политика, актив - с политик, цена - с рейтинг, достъп до кредит - с избори, купувачи - с избиратели, и купувам - с избирам. И ето какво се получи.

Признаци за определяне на един политик като балон:
1. Политикът има висок рейтинг сред избирателите, съпроводен от масово оживление и вяра, че единствената посока, в която рейтингът може да върви е нагоре.
2. Избирателите проявяват нерационално поведение, отказват да приемат реалната стойност на политика и догматично вярват, че са прави. Но има и данни за възникване на балони дори когато избирателите са в състояние да определят коректната стойност на политика.
3. Политикът се превръща в средство за спекулация, целяща бърза и лесна печалба, а не в инвестиция, целяща дългосрочно развитие и благосъстояние.
4. Информацията, която влияе върху рейтинга на политика се отразява еднопосочно с леки изключения на краткотрайни корекции със спекулативен характер.
5. Наблюдава се дълго и непрекъснато повишаване на рейтинга на политика, продължаващо с години.

А това са етапите в развитието на политическите балони:
1. Смущения в политиката.
2. Повишаване на рейтинга на политика.
3. Повишеният рейтинг привлича много избиратели.
4. Рейтингът стига своя връх с подкрепата на аматьорите, глупавите, алчните и отчаяните. Проявява се т.нар. стадно поведение - избирателите проявяват тенденция да гласуват в съответствие с общите настроения.
5. Обръщане на рейтинга в резултат на първите опасения, че се е повишил твърде много без да има фундаментални фактори за това.
6. Все повече избиратели започват да осъзнават колко много рейтингът се е откъснал от реалността.
7. Паниката на опитните избиратели се разпространява и към останалите. Броят на критиците нараства лавинообразно и еуфорията е заменена от погнуса. Рейтингът на политика се срива, но избори... няма. На този етап не са изключени извънредни избори.

(Като теоретична основа използвах части от есетата на Даниела Балева и Пламен Иванов от конкурса на Българската макроикономическа асоциация за студентско есе на тема "Кой е следващият балон?")
(снимка: kaladan, flickr)

2 коментара: