27 април 2010 г.

Новата опасност за лихвите

Инфлацията в еврозоната вече наближава 2%. От юли 2009 г. когато стигна дъното (-0.7%) има ясно изразена тенденция нагоре и през март вече е 1.4%. Това означава, че Европейската централна банка ще затяга паричното предлагане (тя дори вече започна), за да задържи инфлацията под 2%, което е основната й цел. А това ще вдигне цената на ресурса за банките. И тъй като повечето банки в България са чуждестранни, има риск лихвите по кредитите да тръгнат нагоре. При това в момент когато необслужваните кредити се увеличават, а икономиката още не е започнала да се възстановява, или поне не видимо.

Единственият начин да се избегне покачване на лихвите е правителството да провежда разумни политики, които правят България по-малко рискова и така да свалят рисковите премии на банките. Това означава да ограничи харченето, да балансира бюджета, да провежда структурни реформи и да подобрява бизнес средата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар