21 април 2010 г.

Данъците: доброволно vs насилствено плащане

Една от добрите идеи в пакета на финансовия министър Симеон Дянков за административна реформа е премахването на бонусите от такси и глоби. От години насам например служителите на НАП и Министерството на финансите получават всяко тримесечие "допълнителни материални стимули", идващи от допълнителните приходи, които данъчната администрация събира в резултат на проверки.

Тези бонуси са безполезни, защото вместо да стимулират най-добрите служители, парите се разпределят на всички почти пропорционално на заплатата. Тоест парите са скрита заплата, а не бонус за добре свършена работа.

Бонусите всъщност са вредни, защото данъчната администрация има стимул данъкоплатците да не плащат доброволно своите данъци. Така те полагат много усилия да открият неизрядни данъкоплатци, тероризирайки бизнеса и малко усилия да стимулират доброволното плащане. Хилядите данъчни служители и техните близки имат сериозен стимул да се поддържат високи данъци и сложна за разбиране данъчна система, което би намалило доброволното плащане и би увеличило разкриването на некоректни данъкоплатци. Това прави данъчната администрация силно неефективна като намалява приходите и оскъпява разходите за единица приход, а данъчната система сложна и обременяваща, което тежи на бизнеса и хората.
Снимка: YM, flickr

Няма коментари:

Публикуване на коментар