5 май 2010 г.

БНБ: Цените ще останат стабилни

БНБ очаква през второто и третото тримесечие на 2010 г. инфлация да остане ниска.

Натрупаната инфлация за първите три месеца на 2010 г. е 1.3% с основен принос на горивата, чиито цени са пряко свързани с цената на петрола на международните пазари, и с принос на цените на стокови групи, характеризиращи се със силна сезонност (непреработените храни). През март инфлацията се повиши до 2.4% на годишна база с най-голям принос на увеличението на цените на горивата.

Увеличението на цените на горивата допринася съществено за повишаването на годишния темп на общата инфлация, докато силното понижение на инфлацията при услугите и поевтиняването на нехранителните стоки (без горивата) действа в противоположна посока.

През второто и третото тримесечие на 2010 г. очакваме годишната инфлация да остане ниска, в границите 2.0%–2.5%. За повишаване на инфлацията влияние ще оказват поскъпването на тютюневите изделия и динамиката при цените на енергийните продукти. Положителният принос на транспортните горива постепенно ще намалява в съответствие с допускането за забавяне на годишния темп на нарастване на цената на петрола.

Няма коментари:

Публикуване на коментар