14 май 2010 г.

Здравеопазването е болно от социализъм, господа политици

Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова щяла да определя броя, вида и състава на болниците и заплатите на лекарите. А Министерството на финансите от доста време се опитва да определя цените на здравните услуги. И на това му викат реформа. Не ви ли мирише на социализъм? Колко години още трябва здравеопазването да е в криза, за да разбере някой премиер или министър на здравеопазването, че плановата икономика не работи и в здравеопазването? Как е възможно след толкова много години на пълен провал държавата все още да се опитава да лекува симптомите. Лекарите бягали, сестрите били малко, болниците били много, заплатите на някои били грандиозни, а на други ужасно малки, имало корупция и измами, нямало техника, една клинична пътека била подценена, а на друга цената била раздута. И започват едни глупави анализи, едни безумни спорове, едно безкрайно барникане и наместване...

Господа лекари, министри и политици, това са симптоми. Не можете да излекувате симптомите, ако не направите диагноза на болестта. А здравеопазването е болно от социализъм. Има ценрализирано управление, монополи и твърде много държава. И лекарството за болестта е отдавна известно - свободен пазар. Вижте Холандия, която изпреварва значително дори останалите развити страни. Там има пазар, конкуренция, 100% частни болници и няма монополи и намеса на държавата на пазара. Ролята на държавата е да установи правилата на играта и да контролира спазването им. Така се прави добро здравеопазване, а не с мухлясали социалистически глупости.
Снимка: Йордан Матеев

Няма коментари:

Публикуване на коментар