15 май 2010 г.

На каква възраст трябва да се пенсионираме?

Пенсионният ни модел не работи добре. Работещите плащат задължителни вноски, които отиват за пенсиите на сегашните пенсионери. Този модел работи когато населението се увеличава, но в България то бързо намалява. В същото време се увеличава продължителността на живота. Затова моделът става все по-опасен за фискалната, икономическата и социалната стабилност в страната. Пенсиите са ниски, а тежестта върху работещите постоянно се увеличава и стимулира сивия сектор, защото все по-малко работещи издържат все повече пенсионери.

Преди години започна реформа на пенсионната система за намаляване на държавната вноска и увеличаване на личната вноска в частен пенсионен фонд. Процесът обаче се развива твърде бавно и всички са недоволни - и пенсионерите, и работещите.

Затова правителството на ГЕРБ иска да увеличи възрастта за пенсиониране. Така събираните пари ще се увеличат, а разходите ще паднат. Това предложение предизвика остра реакция в страната и Бойко Борисов отложи промяната. Но кризата и Европейската комисия го притискат и правителството пак постави въпроса на дневен ред. Скоро очаквам нов обществен сблъсък, защото държавата трябва да определи кой кога да се пенсионира. А тази сложна задача не може да има добро генерално решение. Защото изключва личния избор.

Група икономисти предложиха реформа, която променя цялата философия на пенсионната система, прави я устойчива и дава възможност на личен избор. Всеки отделя част от заплатата си (например 10%) в лична пенсионна сметка, сам управлява парите в нея и сам определя колко да спестява и кога да се пенсионира. Разбира се, размерът на пенсията зависи от натрупаните пари в сметката - повече пари, по-висока пенсия. А ролята на държавата е да не позволява поемане на неразумни рискове, да гарантира прозрачност и да дава социални помощи на възрастни хора, които не са натрупали достатъчно средства.

За финансово подпомагане на реформата могат да с използват парите от приватизация, а когато България влезе в еврозоната - и освободения валутен резерв.
Илюстрация: svilen001, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар