20 май 2010 г.

За южното евро и света на еднометровите човечета

Благодарение на линк на Георги Ангелов прочетох интересна идея на икономиста Николай Неновски за създаване на паралелни валути в страните от Южна Европа, или слабо южно евро, успоредно със силното евро на страните от Северна Европа. Не бих казал, че съм разбрал в детайли идеята и вместо да я преразказвам, ще цитирам с леки съкращения избрани моменти:

Когато си висок 79 см., не може да казваш и да се правиш дълго време, че си висок 1.8 м. Може да кажеш, че си 80 см., можеда кажеш че си 1 м., но да твърдиш дълго време, че си 1.8 м. е прекалено сложно. Рано или късно, столчето върху което си стъпил, или по-точно върху което са те качили, и което са направили от дървен материал, се разклаща от вятъра, и ти падаш. По-добре да си при ниските, при еднометровите човечета.

Не е естествено южните страни да имат по-ниски реални лихвени проценти от северните страни, когато южните страни постоянно говорят, малко работят и много лъжат.

Никакво европейско ограничение не е възможно за тези, които не знаят, че то съществува. Не само предпочитанията, но и възможностите на различните страни са различни. Днешната криза показа основният недостатък на процеса на налагане на общите пари, те бяха наложени централизирано и не бяха резултат от свободния избор на потребителите на пари.

Накъсването на паричното пространство не само не увеличава системния риск, но го намалява, защото разграничава ясно лошите от добрите страни, недисциплинираните от дисциплинираните и тези които работят от тези които говорят.

Иска ми се да вярвам, че Неновски не е прав, защото България попада в неблагоприятната част на Европа, а надеждата ми за бързо догонване на западните стандарти е свързана със закачането към богатите в ЕС, включително чрез еврото, което насилствено да ни дисциплинира.

Илюстрация: wax115, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар