3 май 2010 г.

Подкрепа на университета в Перник или подкрепа на образованието?

Прессъобщение на НСИ:
Образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години през последните години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование се увеличава от 21.6% през 2005 г. на 22.8% през 2008 г. и достига 23.0% през 2009 г.

За съжаление все още не съм чул за "ясно изразена тенденция" към подобряване на качеството на българското образование. Напротив, всички изследвания, които съм виждал показват обратната тенденция. А целта не е да има повече висшисти, а повече хора с добро образование. Явно не винаги количествените натрупвания водят до качествени изменения.

За да има и качество е нужна децентрализация и конкуренция. Министърът на образованието Сергей Игнатов тръгна в правилната посока. Но все още имам усещането, че за президента Георги Първанов и премиера Бойко Борисов е по-важно да подкрепят построяването на университет в Перник, отколкото да подкрепят реформите. Особено Първанов. Не че има нещо лошо в Перник да има университет, но не е работа на държавата да решава къде, кога и какво висше училище ще се създава, нито й е работа да го подкрепя или да му пречи.

Илюстрация: svilen001, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар