4 юни 2010 г.

Макроикономическата седмица - 22/2010

Производството на електроенергия през март 2010 г. спрямо март 2009 г. нараства с 2%. Производството на твърди горива намалява с 0.4%, на пропан-бутан – с 27%, на безоловен бензин – с 23% и на дизелово гориво – с 20%. Производството на природен газ е без промяна.


Бизнес климатът се понижава през май с 0.4 пункта заради търговията на дребно, където доверието пада с 5.3 пункта. В останалите отрасли има леко подобрение.

Товарните превози в транспорта падат през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същия перод на 2009 г. с 15.6%, а превозените пътници със сухопътен транспорт - с 6%.

Пътуванията на български граждани с лична цел през първото тримесечие на 2010 г. спрямо първото тримесечие на 2009 г. намаляват с една трета - с 50% в чужбина и с 30% в страната.

БВП през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на 2009 г. в еврозоната се увеличи с 0.6%, в ЕС - с 0.5%, а в САЩ - с 2.5%.

Годишната инфлация в еврозоната продължава плавно да се качва като за май се очаква да бъде 1.6% спрямо 1.5% през април.

Сезонно изгладената безработица в ЕС и България през април остана без промяна спрямо март, съответно 9.7% и 8.8%.

Обемът на търговията на дребно през април спрямо март падна с 1.2% в еврозоната и ЕС и с 1.1% в България. Най-големият годишен спад сред страните от ЕС е отчетен в България и Литва - с 11.7%.
Илюстрация: arinas74, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар