15 юни 2010 г.

Каква част от доходите на сребърния фонд са източени от Бойко Борисов?

Пресметнах колко от парите на сребърния фонд са буквално източени (вече писах по темата тук и тук) от правителството на Бойко Борисов и колко са пропуснатите ползи заради това източване. Ето какво пише в отчета на БНБ за доходността от управляваните валутни резерви:

"Нетният доход от управлението на международните валутни резерви през отчетния период [2009 г.] възлезе на 443 млн. евро, което представлява 3.78% нетна доходност за периода."
Тоест доходът от 1.5 млрд. лв. (толкова пари е имало средно в сребърния фонд през 2009 г.) е 57 млн. лв. БНБ е платила на фонда 9 млн. лв. Излиза, че само за миналата година правителството е източило 48 млн. лв. от парите на бъдещите пенсионери. Тези пари най вероятно са били дадени на правителството като част от вноската от 355 млн. лв., която в края на април БНБ внесе в бюджета.

Трябва също да се има предвид, че доходността от управлението на валутните резерви би била много по-висока, но БНБ поддържа и силно ликвидни средства, които носят минимален доход. А за сребърния фонд ликвидността не е важна, тъй като идеята му е той да се ползва дългосрочно, например след 15-20 години. И при подходящо за целта управление той вероятно би носил около 10%, годишна доходност. Така излиза, че пропуснатите ползи заради източването само през 2009 г. са 93 млн. лв., почти два пъти повече от сумата на източените пари. Но дори пропуснатите ползи да са много по-малки, важното е, че правителството на Борисов е взело незаконно от сребърния фонд 48 млн. лв.

Ако постингът ви харесва, моля гласувайте за него, за да стигне до повече хора.

Снимка: kaladan, flickr

19 коментара:

 1. Отново ще трябва да изразя несъгласие. По-надолу в същия отчет на БНБ пише "С оглед оперативното им управление международните валутни резерви са обособени в отделни портфейли в зависимост от валутата и техните инвестиционни цели", които имат и различни доходности. Т.е. използването на нетната доходност за годината за пресмятане на това колко пари БНБ е спечелила от инвестициите на средствата от СФ е неточна, защото отделните инвестиционни портфейли имат различна доходност, която варира от 2.63% до 4.05% за по-слабо ликвидните портфейли.
  Средствата, които БНБ дължи на СФ влизат в "Разход (лихви) по пасивите" - онези 9 млн. лв., които е изплатила за 2009 г. Контраинтуитивно е да се очаква, че БНБ ще изплати цялата доходност, която е спечелила на СФ, тъй като тя трупа различни разходи от целия процес. Най-очевидният са заплатите на инвестиционните мениджъри, били те вътрешни или външни. Това е все едно да депозирате средства в търговска банка и да очаквате, че лихвата по тях ще е средната лихва по отпуснатите от банката кредити.

  ОтговорИзтриване
 2. Подценявате ме с тези аргументи. Специалността ми в университета е финанси, работил съм като брокер на ценни книжа и изпълнителен директор на инвестиционен посредник, печелил съм конкурс и съм обучаван в САЩ по тези въпроси.

  Дори по-ниско ликвидните активи на БНБ са силно ликвидни. Няма отделно управление конкретно за парите от СФ. Колко според вас трябва да получи БНБ за управлението на 11.7 млрд. евро? Нима твърдите че за 57 млн.лв. доход 48 млн.лв. са разходите за управление?
  Твърдите ли, че СФ не е ощетен? Твърдите ли, че не се източва? Ако не, според вас с колко е ощетен СФ за 2009 г. - източване плюс пропуснати ползи? Хайде стига манипулации. Дайте вашата сметка.

  ОтговорИзтриване
 3. Не Ви подценявам и се извинявам, ако изказванията ми звучат така. Мнението ми е, че СФ е ощетен от пропуснати ползи - както казахте доходността е ниска, а можеше да бъде по-добра. Не смятам, обаче, че БНБ съзнателно източва фонда като му превежда една малка част от доходността от инвестициите на средствата му, а останалата превежда към държавния бюджет.
  Аргументите ми са, че липсва информация за второто твърдение. От годишния отчет на БНБ става ясно, че банката оперира с 6 инвестиционни портфейла, от които два са ликвидни и с ниска доходност, които не са важни за целите на СФ. Другите четири портфейла са Инвестиционен 1 и 2 и Външен мениджър А и B, в които доходността за 2009 г. варира от 2.63% до 4.05%. Нямам информация в кой от тези портфейли попадат средствата от СФ и не мога да дам точна оценка на това колко е доходността му.
  Също така не разполагам с информация относно условията, при които СФ е депозиран за управление в БНБ, например при каква доходност/лихва - фиксирана или променлива (в който случай - от какво зависи промяната).
  Надявам се не сте ме разбрал погрешно, че се заяждам. Единствено исках да разбера защо според Вас Сребърният фонд е източван от БНБ, респективно правителството. Нека обобщя - съгласен съм, че налице са пропуснати ползи в размер на между 4.5% и 9.5% доходност на средствата от СФ (разликата между средната им лихви в БНБ от 0.5% и алтернативна възвръщаемост от 5-10%, както бяхте споменал в предишен пост). Въпреки това не разполагам с нужната информация, за да се съглася, че БНБ или правителството източват фонда, като му превеждат малка част от доходността (която според мен също не е ясно точно колко е) от инвестицията на средствата му.
  Категорично се съгласявам с Вас относно това, че е нужен публичен дебетат за алтернативна дългосрочна инвестиция с ниско-рисков профил на средствата от СФ, която да осигури по-висока доходност на средствата му.

  ОтговорИзтриване
 4. Никъде не казвам, че БНБ източва. Нито, че БНБ има вина.

  Видях портфейлите, за които говорите още когато за първи път прочетох раздела за доходността. Вие не знаете в кой портфейл са парите, но аз знам. Парите от СФ не попадат в никой от тези портфейли. Защото не се управляват отделно, а са в целия кюп на парите от валутния резерв. Затова правя изчисленията по общата доходност. Доходността, която БНБ дава е около 0.5% и много лено може да се сметне от публичните данни, към които пуснах линк още в първия постинг по въпроса.

  За да го разберете се поставете на мястото на правителството. Как хем да има СФ, хем да разполагаме с повече пари. Ами даваме парите на БНБ от името на СФ при символична лихва (0.5%) за СФ, БНБ постигат около 4% доход. Ние взимаме 3.5% и си ги харчим. БНБ няма вина за това. Защото това е политически въпрос, а политическите въпроси се решават от правителството.

  ОтговорИзтриване
 5. Йордане, Йордане,

  Пак послъгваш. Стига бе, човек!
  Доходността на БНБ от инвестиции е 2.47%. До 3.78% е доходността от увеличението на цената на златото притежавано от БНБ (а не от Сребърния фонд). По тримесечия тази доходност силно спада, разбираемо предвид спада на евролихвите. Доходността през 4-то тримесечие е 4 пъти по-ниска.

  Не знам как се е развивала наличността в Сребърния фонд през годината, но ако приемем, че е нарасвал през годината, за годишната му доходност ще имат по-голямо тегло 3-то и 4-то тримесечие, а не 1-во.

  Между другото БНБ е приела решение на повишен риск за инвестиране в началото на 2009г., което силно ме притеснява.

  Така че числата за сравнимата доходност от инвестициите на БНБ са доста по-ниски. Да, пак няма да стане 0,5-0,6% - но кажем, че става 2% (по други мои оценки дори под 2%).

  Всякакви твърдения за доходност от 10% не са потвърдени с никаква обосновка.
  Моля дай такава.

  Покажи кой го е постигал последните 10г. без да поема сериозни рискове и да подлага стойността на портфейла на голяма волатилност.
  Дай един пример!

  ОтговорИзтриване
 6. Георги, пак дезинформираш. Няма по-срашно от неосъзнатото незнание. Съветвам те да се насочиш към по-продуктивни неща.

  ОтговорИзтриване
 7. Чакам да назовеш гениалния фонд мениджър с 10% доходност за последните 10 години ..

  С този отговор благосъстоянието на нацията ще бъде осигурено!

  ОтговорИзтриване
 8. Георги,
  Хайде да направим следното. Ти очевидно се смяташ за голям специалист във финансовата ссфера. Вземи стойността на S&P500 през 1957 г., откогато се изчислява, и изчисли доходността до момента. След това по формулата за сложна лихва ми кажи колко е средната годишна доходност. И ако се окаже под 10% ще пусна постинг да те похваля и да кажа, че съм преувеличил с алтернативната доходност, за която при това изрично съм посочил, че дали е 5% или 10% няма голямо значение от гледна точка на факта, че има източване. Но ако не го направиш, повече не очаквай да ти коментирам дезинформациите, които бълваш тук.

  ОтговорИзтриване
 9. Йордане, не виждам защо да се връщам до 1957г. Факторите на растежа са се променили драстично. Респективно темповете на растежа.

  Не случайно казвам последните 10г.
  Това са години на голяма волатилност - много повече икономическа, отколкото политическа.

  И това са години без ясно движение напред.
  Виж Dow Jones (ползвам го по исторически причини) - за 10г. ръст от 0%!
  Виж как фалираха Enron, GM, AIG - всяка уж по различни причини. Аз не знам да е имало толкова фалити на топ 10 компании за толкова кратко време.
  Не обичаш този факт, но виж как средната класа в САЩ стагнира икономически, а бедните обедняват - сценарият на Маркс!

  Но къде тръгнахме - къде свърших.

  Кажи как през последните 10г. можеш да спечелиш от инвестиции 10%?
  Ако не се лъжа, Уорън Бъфет е направил 5% годишно за този период. При инфлация от 2%.

  ОтговорИзтриване
 10. Аргументите ти издишат. Не може да хванеш единствения 10-годишен период В ИСТОРИЯТА НА ФОНДОВАТА ТЪРГОВИЯ без печалба и да го разнасяш като пример (при това не съм ситурен дали си прав, но поне засега нямам време да търся инфо и да смятам). Виж, че през 2000 г. година има невероятен пик. Не са коректни твоите сметки. Липсват ти фундаментални знания за финансовите пазари. И за икономиката. Знаеш ли, че исторически САЩ расте с 1.85% годишно? Въпреки кризи и въпреки балони. Дърпаш една линия и винаги икономиката върви около нея.Погледни пейпърите на Илиян Михов.

  Пак манипулираш с 10-те години. Погледни 2009 г. и първата половина на 2010 г. СФ съществува от края на 2008 г. Пак те моля да не се заяждаш с подвеждаща и манипулативна информация. Бъди по-обективен ако искаш да си комуникирар с мен.

  Фалитите се наричат криейтив дистракшън и всъщност са точно толкова полезни, колкото и създаването на нови бизнеси.

  Знам, че човек над 35 не може да си смени философията, но поне подхождай по-коректо когато коментираш. Иначе ще ме откажеш да коментирам.

  Но не ме разбирай грешно. Коректните критики всъщност са ми по-ценни от хвалбите.

  ОтговорИзтриване
 11. Защо смяташ моите "сметки" (аз правя сметки, а цитирам факти; има разлика) за некоректни не разбрах. Почна с обвиненията с манипулация около една грешка на Дневник, извинение не дочаках.

  За това още един факт.

  Не е вярно, че сме в единствения десетгодишен период без ръст на борсата. Ето хубава графика тук:
  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DJIA_historical_graph_to_jan09_%28log%29.svg

  Съжалявам, но фактите ти куцат.
  Ти си имаш фундаментални познания, но фактите не са в синхрон с тях.

  Но толкова по-зле за фактите, нали?

  ОтговорИзтриване
 12. Пак показваш незнание. Не случайно ти казах да гледаш S&P 500. Оставям ти за домашно да се сетиш защо.

  ОтговорИзтриване
 13. S&P 500 без ръст:
  1968-1969 до 1978-1979
  1964-1965 до 1974-1975

  ОтговорИзтриване
 14. Приемам, че си прав и признавам, че в коментара съм преувеличил като съм казал, че в историята няма такъв случай. (Но ще проверя информацията когато успея, защото през 1999 г. професионалисти във вашингтон твърдяха, че няма такъв случай) Това не променя обаче тезата и информацията от текста. Това са 2 от 47 случая. При това за дългосрочните инвестиции като пенсиите е важен средногодишния растеж. Сметна ли колко е порастнал индекса от 1957 до сега и колко е средния годишен ръст? Тук е отговора на твоя въпрос. Ако е 10% или повече аз съм прав. В противен случай ти си прав.

  ОтговорИзтриване
 15. 1957г. е ирелевантна.Още един аргумент:
  Кризата в пенсионното осугуряване няма да се разрази след 50г. За съжаление по-скоро. (http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=387&a3=388#cont)

  Ако искаме да налеем пари в частните пенсионни фондове и личните пенсии (а алтернатива не се вижда), дефицитът ще е ужасяващ много скоро.

  ОтговорИзтриване
 16. Ти си математик. Аз ли да ти обяснявам, че трябва да вземем максимално дълъг период, за да имаме по-точна представа за средната доходност? Разбира се, тя ни показва миналото, а не бъдещето, но все пак е някакъв ориентир.

  Дефицитът може да падне силно, ако се направи нова приватизационна вълна и парите отидат в сребърния фонд.

  ОтговорИзтриване
 17. Като математик ти казвам, че няма нужда от прекалено голяма извадка, за да си наясно със средните стойности.
  В живия живот това е открил Галъп като е разбрал резултатите от изващите президентски избори, питайки 1000 души (а една медия сгрешила допитвайки се до 100 000). Ти също видя нещо подобно в анкетата в сайта си.

  Та .. важна е методологията.

  Ръстът през 50-те и 60-те ни казва много малко, почти нищо за ръста през 2030г.
  Позицията на Щатите в света, източниците на ръст (и причините за забавянето му) са съвсем различни.

  Помисли си само нещо любимо за теб - федералният дълг е бил с пъти по-малък (като процент от БВП) тогава, отколкого сега. Нима можеш да прогнозираш повторение на златните времена при това положение?

  ОтговорИзтриване
 18. Така .. оказа се, че МФ публикува всеки месец кратка информация как се управляват парите на Сребърния фонд: http://www.minfin.bg/bg/page/227

  През 2009г. сумите в него са се движили както следва:
  Q1 - 1158 млн.лв.
  Q2 - 1588
  Q3 - 1590
  Q4 - 1623

  Сумите се набират, инвестират и се предполагат да се харчат само в лева.

  От цитирания доклад на БНБ (стр.36) доходът от инвестиции е приблизително:
  Q1 - 3.9% на годишна база
  Q2 - 2.4%
  Q3 - 2.5%
  Q4 - 1.0%

  Ако предположим, че БНБ изплаща на депозитите на Сребърния фонд средната реализирана доходност на активите си, то фондът щеше да получи лихва от 34.8 млн.лв.

  Това предположение е нереално, защото:
  - няма логика БНБ да инвестира без разлика за себе си предвид риска, който носи;
  - Сребърният фонд е 20 пъти по-малък от брутните резерви на банката.

  Но все пак горната граница на доходността реализирана от БНБ в резултат на приемането на депозита на Сребърния фонд е 25.8 млн.лв. за 2009г. Респективно, най-много тази сума може да припишем като получена от правителството за сметка на Сребърния фонд.

  ОтговорИзтриване