1 юни 2010 г.

Качват ли се или падат лихвите?

Прочетох, че лихвите по кредитите са тръгнали нагоре:

"Кредитите през април отново са поскъпнали въпреки чувствителния спад на лихвите по депозитите."
Тази информация ме изненада и реших да проверя данните. Оказва се, че средните лихвени нива по нови кредити и депозити като цяло продължават да падат през април. Изключение са само лихвите при потребителските кредити, където има минимално покачване.
Кредити на граждани
Потребителски - 13.1% (с 0.1 пункта качване спрямо март и с 0.2 пункта качване спрямо април 2009 г.)
ГПР* - 14.4% (с 0.1 пункта повече спрямо март и с 0.4 пункта качване спрямо април 2009 г.)
Жилищни в лв. - 9.2% (с 0.2 пункта спад спрямо март и с 0.7 спад спрямо април 2009 г.)
ГПР - 9.9% (с 0.1 пункта спад спрямо март и с 0.6 пункта спад спрямо април 2009 г.)
Жилищни в евро - 8.5% (с 0.2 пункта спад спрямо март и с 0.3 пункта качване спрямо април 2009 г.)
ГПР - 9.5% (с 0.1 пункта спад спрямо март и с 0.6 пункта качване спрямо април 2009 г.)
* ГПР - годишен процент на разходите
Фирмени кредити
до 1 млн. евро, в лв. - 11% (почти без промяна спрямо март и с 0.3 пункта спад спрямо април 2009 г.)
до 1 млн. евро в евро – 9.5% (с 0.2 пункта спад спрямо март и с 0.6 пункта спад спрямо април 2009 г.).
над 1 млн. евро в лв. - 8.4% (с 0.2 пункта спад спрямо март и с 1.4 пункта спад спрямо април 2009 г.)
над 1 млн. евро в евро - 7.8% (с 0.2 пункта спад спрямо март и 0.3 пункта спад спрямо април 2009 г.)
Депозити
на граждани в лв. - 6.4% (с 0.2 пункта спад спрямо март и с 1.8 пункта спад спрямо април 2009 г.)
на граждани в евро - 5.3% (с 0.2 пункта спад спрямо март и с 1.1 пункта спад спрямо април 2009 г.)
фирмени в лв. - 4.9% (с 0.5 пункта спад спрямо март и с 0.9 пункта спад спрямо април 2009 г.)
фирмени в евро - 3.6% (с 0.6 пункта спад спрямо март и с 0.7 пункта спад спрямо април 2009 г.)
Илюстрация: svilen001, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар