17 юли 2010 г.

Макроикономическата седмица - 28/2010

Износът през периода януари - май 2010 г. се е увеличил с 22.1% спрямо същия период на 2009 г., а вносът - с 2.5%. Търговското салдо спада, но за първите пет месеца на годината продължава да е отричателно (с 3.1 млрд. лв.).

Цените през юни са паднали спрямо май с 0.9%. Инфлацията от началото на годината е 1.5% (и се дължи основно на вдигането на акциза върху цигарите), а спрямо юни 2009 г. - 1.4%.

Делът на енергията от възобновяеми енергийни източници в ЕС през 2008 г. се е увеличил на 10.3% (от 8.8% през 2006 г. и 9.7% през 2007 г.) от консумираната енергия. Този дял се увеличава и в България като през 2008 г. е 9.4%.

Годишната инфлация в еврозоната през юни падна на 1.4% от 1.6% през май. Инфлацията в ЕС също пада - от 2% на 1.9%.

Индустриално производство (сезонно изгладено) в ЕС продължава да се увеличава. През май то се е покачило с 1% спрямо април. В България обаче индустриалното производство пада с 0.2%.

Илюстрация: arinas74, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар