4 октомври 2010 г.

Какво ни каза МВФ?

МВФ приключи днес мисията си в България и по този повод изпрати съобщение до медиите. Ето моят превод (не само от английски) на казаното от представителите на фонда:

Ръстът на икономиката през 2010 г. ще бъде 0-0.4%, а не 1%, колкото предвиждаше финансовият министър.

Ръстът на икономиката през 2011 г. ще бъде 2-2.5%, а не 3-3.6%, колкото предижда правителството.

Дефицитът по текущата сметка няма да е проблем - ще бъде нисък и напълно покрит от преки чуждестранни инвестиции.

Инфлацията ще е ниска.

Има опасност бюджетният дефицит тази година да надхвърли 3% от БВП.

Валутният борд имаше решаващо значение за стабилността по време на глобалната криза.

Българската банкова система се справи добре с кризата.

Подкрепяме фискален борд (бюджетни правила, които гарантират фискална стабилност).

Имате проблем с бюджетната прозрачност и прогнозируемост, който изисква извънредни мерки.

Вниманието на правителството трябва да се насочи към съкращаване на държавните разходи и реформите в публичните сфери. Особено много трябва да се внимава с поемането на нови финансови задължения.

Увеличаването на пенсионната възраст е важна първа стъпка, но трябва да се направи цялостна пенсионна реформа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар