19 ноември 2011 г.

Иван Кръстев: Вече не е ясно какво работи и какво не работи


От няколко години уважаваният от мен политолог Иван Кръстев често коментира публично икономически въпроси. Обикновено тезите му са грешни. И понеже идват от една безспорно умна и влиятелна личност, те са особено вредни. В последното си интервю за в. "Капитал" той е по-внимателен, което се надявам да е начало на положителна тенденция, но все пак две от твърденията му заслужават внимание:  
Когато днес икономистите настояват за финансова дисциплина и драстични съкращения, те трябва да помнят, че реформите са средство, а не самоцел. 
Не знам кои икономисти има предвид Иван Кръстев, но само в неговия Център за либерални стратегии има двама влиятелни икономисти (Румен Аврамов и Георги Ганев), които подкрепят финансовата дисциплина и реформите и със сигурност не гледат на тях като на самоцел. Според мен, целта на икономистите, настояващи за всичко това, е висок ръст на икономиката (което означава по-високи доходи) и бързо подобряване на качеството на живот на българите. И всеки икономист знае, че това не може да се случи без финансова дисциплина и без структурни реформи на зле работещите и носещи рискове системи.
Днес вече не е ясно какво работи и какво не работи. 
Това не е вярно. Ясно е. За Иван Кръстев може да не е, но за икономистите е ясно. Работи финансовата дисциплина, включително драстичните съкращения за балансиране на бюджета. Работи добрата среда за бизнес и икономическата свобода - стабилна валута, ниски данъци и проста данъчна система, свободна конкуренция и липса на монополи, прозрачност в публичната сфера, ефективна и некорумпирана администрация, частна собственост в бизнеса, включително в здравната, пенсионната и образователната системи. Има достатъчно много примери какво работи, най-актуалният е Естония. А не работи точно обратното. За съжаление, примерите тук са повече, най-актуалният е Гърция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар