25 март 2010 г.

Богатството е живот

За много хора абстракции като икономически растеж, финансова и фискална стабилност звучат доста далечно и сложно. Четем и чуваме коментари от типа "балансираният бюджет не може да ми намери работа", или "ръстът на БВП не може да ми напълни хладилника". И това може да послужи като оправдание за неразумни политики.

Икономическият растеж или спад обаче влияят на живота ни повече, отколкото можем да си представим. Ето един впечатляващ пример. Вижте тази графика на НСИ (стр.7). Детската смъртност се увеличава при рецесия и намалява при активизиране на икономиката. В периода 1990-1995 г. смъртността при бебетата е била на много високо ниво - около 15 на 1000. През тежките 1996 и 1997 г. дори се качва до 18 на 1000, след което в периода на икономически растеж до 2008 г. показателят се подобрява всяка година и стига до под 9, а миналата година когато икономиката беше в рецесия отново се покачва на 9. За сравнение, в ЕС детската смъртност е 4.7 като има страни, в които е под 3 на 1000.

И за да не бъда толкова абстрактен, през 1997 г. не са оцеляли около 1170 бебета, а през 2009 г. - 729. Тоест само през миналата година 729 семейства са били в траур. Ако в България този показател беше като в ЕС, само през 2009 г. около 360 бебета нямаше да умрат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар