30 април 2010 г.

Власт, лицемерие и интуиция

Много пъти сме ставали свидетели на лицемерно поведение от страна на политици и държавници, които говорят за морал и върховенство на закона, а самите те се държат неморално и нарушават законите, включително вършат престъпления. Ясно е, че властта корумпира, но дали двойните стандарти са характерни повече за хората с власт, отколкото за останалите? Екип от учени е направил поредица от експерименти с холандски студенти и е установил силна връзка между властта и лицемерието:

Властимащите смятат неморалното поведение за по-малко приемливо, отколкото властнямащите, но мамят повече и имат по-неморално поведение. Те смятат собствените си морални прегрешения за по-допустими, а същите прегрешения, извършени от другите за по-малко допустими в сравнение с властнямащите, които дори са по-сурови към своето поведение, отколкото към поведението на другите.

Само властимащите проявяват лицемерие като показват значителна разлика между възприемането на чуждите прегрешение в сравнение с техните собствени. При това независимо дали става дума за малко прегрешение или за углавно престъпление.

Моралното лицемерие при властимащите съществува само когато възприемат своята власт за призната и заслужена. Ако смятат властта си за нелегитимна моралното лицемерие изчезва и дори стават по-критични към себе си.

Едно от обясненията за всичко това е, че социалните групи приемат неравенството, за да има социална хармония. Имащите власт налагат повече нормативни ограничения на другите, но вярват, че те самите могат да действат с по-малко ограничения. Взимат каквото искат не само защото могат да го направят безнаказано, но и защото интуитивно чувстват, че имат право на това. За разлика от тях хората без враст са по-малко склонни да налагат норми на другите, но самите те ги следват по-строго. Не взимат това от което имат нужда не само защото не им е позволено, но и защото интуитивно чувстват, че нямат право да го направят.
Илюстрация: katagaci, sxc.hu

1 коментар: