18 май 2010 г.

Два проекта, една цел - корупция

Министърът на земеделието Мирослав Найденов има два проекта за нов закон за горите - разликата между тях е броят на фирмите, които ще управляват горите и кой влиза в управлението (само земеделското министерство или още няколко министерство). И в двата проекта бизнесът с горите си остава държавен, а концесионирането е забранено.

Тук виждам два проблема. Първо, държавата се занимава с бизнес. И второ, има монопол. От теорията и практиката знаем, че това неминуемо ще предизвика лошо управление и корупция, която предполагам е основната цел на проектите. Може би защото както казва земеделският министър Мирослав Найденов "вече няма и от какво да се краде".
Снимка: Министерство на земеделието и храните

Няма коментари:

Публикуване на коментар