4 юни 2010 г.

Фискалната криза продължава

Правителството все още не може да балансира бюджета на месечна основа. Единствено през април беше отчетен излишък, който обаче се дължеше на еднократни фактори. За май финансовият министър Симеон Дянков отново очаква дефицит - около 75 - 80 млн. лв. А натрупаният бюджетен дефицит за първите пет месеца на годината става около 1.4 млрд. лв. (над 2% от БВП). Пазарите вече са калкулирали по-високия риск от фалит на държавата. Правителството се опитва да финансира част от дефицита с емитиране на дълг, но инвеститорите вече очакват по-висок доход. Точно както стана в Гърция.
Илюстрация: Chris Hoell, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар