ТОПИКТОПИК е нов проект на блога „Икономика на всичко”, в който участват една дузина водещи български макроикономисти. Името ТОПИК  идва от Тенденции, Оценки и Прогнози на ИКономистите.

Целта на проекта е да предостави на широката общественост безплатна полезна информация, която обикновено се продава от специализирани информационни компании на техни клиенти.

Идеята се базира на допускането, че хората, които професионално се занимават с макроикономически анализи разполагат с повече знание и могат да направят по-точни оценки и прогнози от останалите.

На всеки три месеца участващите в проекта макроикономисти ще попълват анкета с прогнози и оценки, които са лични и не ангажират по никакъв начин институциите, в които те работят. Резултатите от анкетите ще публикувам на части в блога и ще изпращам на медиите, които проявят интерес.

В лятната анкета за 2010 г. се включиха осем макроикономисти: Борис Петров, Георги Ангелов, Георги Ганев, Георги Стоев, Десислава Николова, Кристофор Павлов, Петър Ганев и Светла Костадинова. Някои от тях не са отговорили на всички въпроси от анкетата. Например Георги Ангелов участва само в оценките. Имам принципно съгласие за участие на още четирима макроикономисти, които не успяха да се включат в първата анкета:  Димитър Чобанов , Ивайло Николов , Лъчезар Богданов и Петър Чобанов.

Общият резултат за всеки въпрос от анкетата получавам като изчислявам средната аритметична от посочените отговори (при макроикономическите прогнози, когато отговорите са от седем нагоре, махам най-ниската и най-високата стойност преди да изчисля средната). При тенденциите оценяването е следното:  силно нагоре (2), слабо нагоре (1), стабилни (0), слабо надолу (-1), силно надолу (-2). Институциите, организациите и министрите се оценяват по шестобалната система.

Имайте предвид, че всякакви прогнози са силно условни, несигурни и често не се сбъдват. Участниците в проекта (включително и аз) не носят отговорност за претърпени вреди вследствие на използването на прогнозите.

Ако има желащи да спонсорират проекта, могат да се свържат с мен на jmateev@yahoo.com.

Ето какво включва лятната анкета за 2010 г.:

Прогнози
Растеж на БВП за 2010 г. (%)
Растеж на БВП за 2011 г. (%)
Годишна инфлация за 2010 г. (дек.-дек.)
Годишна инфлация за 2011 г. (дек.-дек.)
Безработица (по методологията на НСИ) за 2010 г.
Безработица (по методологията на НСИ) за 2011 г.
Преки чуждестранни инвестиции (нето) за 2010 г. (% от БВП)
Преки чуждестранни инвестиции (нето) за 2011 г. (% от БВП)
Държавен дълг за 2010 г. (% от БВП)
Държавен дълг за 2011 г. (% от БВП)
Фискален резерв към 31.12.2010 г. (% от БВП)
Фискален резерв към 31.12.2011 г. (% от БВП)
Бюджетна позиция за 2010 г. (национална методология, % от БВП)
Бюджетна позиция за 2011 г. (национална методология, % от БВП)
Баланс по текущата сметка за 2010 г. (% от БВП)
Баланс  по текущата сметка за 2011 г. (% от БВП)
Валутни резерви към 31.12.2010 г. (% от БВП)
Валутни резерви към 31.12.2011 г. (% от БВП)
Износ на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2010 г.
Внос на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2010 г.
Износ на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2011 г.
Внос на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2011 г.
Година на влизане на България в ERM II
Година на влизане на България в еврозоната

Тенденции (за до 1 г. напред) - изберете един от петте отговора:
Лихви по кредити - силно нагоре, слабо нагоре, стабилни, слабо надолу, силно надолу
Лихви по депозити - силно нагоре, слабо нагоре, стабилни, слабо надолу, силно надолу
Цени на имоти - силно нагоре, слабо нагоре, стабилни, слабо надолу, силно надолу

Оценки (по шестобалната система - от 2 до 6):
Стабилност на банковата система
Стабилност на валутния борд
Фискална стабилност (риск от фалит на държавата)
Политическа стабилност
Социална стабилност
Конкурентоспособност на икономиката
Икономическа свобода
Правителство
Премиер
Президент
Парламент
Съд
Прокуратура
ГЕРБ
БСП
ДПС
Атака
СДС
ДСБ
Цветан Цветанов
Симеон Дянков
Росен Плевнелиев
Тотю Младенов
Аню Ангелов
Николай Младенов
Маргарита Попова
Сергей Игнатов
Анна-Мария Борисова
Вежди Рашидов
Нона Караджова
Мирослав Найденов
Александър Цветков
Трайчо Трайков
Свилен Нейков
Томислав Дончев
Божидар Димитров

А тук можете да видите резултатите от ТОПИК лято 2010 г.