31 март 2010 г.

Мерките на правителството 4

Продължавам с мерките на правителството "за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор".

Увеличаване на привлечения капитал на Българската банка за развитие (ББР), като не по-малко от 60% от привлечените финансови ресурси се насочат към малките и средни предприятия. Да се направи анализ на възможността част от клоновата мрежа на Български пощи ЕАД да се използва от ББР.
Твърдо не. Това е вредна и опасна мярка, която напомня на мрачните времена на Жан Виденов и неговия Държавен фонд за реконструкция и развитие, чийто провал беше една от причините за хиперинфлацията и пълния финансов и икономически разпад на държавата. Банката трябва да се приватизира по прозрачна процедура. Не е работа на държавата и нейните чиновници да банкерстват. Добрите бизнеси си намират кредити от частните банки. Банките вече са ликвидни и дори се конкурират за добрите бизнеси. Проблем имат лошите бизнеси, а аз като данъкоплатец не искам да съм акционер в банка, която кредитира лоши бизнеси.

Утвърждаване и активизиране на системата за търговия на квоти с въглероден диоксид от фирмите. Регламентиране на счетоводното отчитане и данъчното третиране на сделки с емисионни квоти в европейската търговия.
Не познавам тази материя.

Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез които да се: намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за високотехнологичните дейности, определени от Евростат и за инвестиции в общините с безработица равна или по висока от средната в страната; въвеждане на най-нисък праг за инвестиции в научни изследвания, образование, здравеопазване, информационни технологии и артистично творческа дейност в областта на културата; регламентиране на конкретни условия за издаване на сертификат и насърчаване с пакет от мерки на приоритетни инвестиционни проекти, във всички сектори на икономиката, съгласно изискванията на Регламент 800/ 2008 г. на Европейската комисия за държавните помощи.
Много вредна мярка. Не подхожда на дясна партия, но е срам за всяка партия. Не само не трябва да се намаляват някакви прагове, а всякакви подобни привилегии трябва да се отменят и да се забранят в конституцията. Това са привилегии, които влошават общата бизнес среда и нарушават принципа за равенство пред закона. Насърчаването на едни е мачкане на други. Държавата трябва да създава среда, която насърчава всички, а не тези, които викат най-силно или имат добро лоби в правителството.

Чрез промени в Закона за местните данъци и такси, в рамките на процедурата по бюджет 2011 г. да се укрепи финансовата самостоятелност на общините и да се въведе като единствена база за определяне на таксата за битови отпадъци количеството генерирани отпадъци.
Много странна мярка, която измества основния проблем. При това първата част на изречението противоречи на втората. В началото се казва, че трябва да има по-голяма фискална децентрализация, което е прекрасно, а втората част връзва ръцете на общините сами да решават как да определят таксата. Проблемът с боклука има много лесно решение - прозрачна конкуренция между частни фирми.

Облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна съобразно най-либералните европейски практики. (ефект -8 млн.лв.)
Твърдо да. И не само за тях. Свободното движение на хора по принцип води до просперитет и не трябва да се ограничава само в рамките на ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар