28 април 2010 г.

Половинчата реформа в СЕМ

ГЕРБ намалява състава на Съвета за електронни медии (СЕМ) от 9 на 5 човека. Посоката е вярна, но липсва достатъчно решителност. Трябва да се махнат и другите петима и да се приключи с тази безполезна институция. Съветът се води независим, но съставът му се определя от политиците. Затова СЕМ е и е обречен да бъде инструмент в ръцете на политиците за рекетиране на електронните медии, които не слушат. Останалото е самозалъгване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар