5 май 2010 г.

Как се издигна гръцката финансова пирамида?

Гръцката икономиката расте сравнително добре до 2008 г. А в кризисната 2009 г. свиването е доста под средното в ЕС (всички данни са от Евростат).
БВП (млн. евро)
2006 - 210 459
2007 - 226 437
2008 - 239 141
2009 - 237 494

Държавните приходи са стабилни до 2009 г., когато са паднали значително
Държавни приходи (% от БВП)
2006 - 39,3
2007 - 39,7
2008 - 39,1
2009 - 36,9

Държавните разходи силно надхвърлят приходите и се увеличават всяка година, най-силно през 2009 г. Тоест правителството се е опитало да отговори на кризата по кейнсиански - с повече разходи.
Държавни разходи (% от БВП)
2006 - 43,2
2007 - 45
2008 - 46,8
2009 - 50,4

Това води до хроничен бюджетен дефицит, който дори в добрите за икономиката години надхвърля изискванията на ЕС, а в кризисната 2009 г. става неконтролируем.
Бюджетен дефицит (млн. евро и % от БВП)
2006 - 7 496 - 3,6
2007 - 11 478 - 5,1
2008 - 18 303 - 7,7
2009 - 32 342 - 13,6

Дефицитът се е финансирал с емитиране на държавен дълг, който през 2009 г. надхвърля, при това значително БВП.
Държавен дълг (млн. евро и % от БВП)
2006 - 205 738 - 97,8
2007 - 216 731 - 95,7
2008 - 237 252 - 99,2
2009 - 273 407 - 115,1

Големият дълг увеличава разходите за лихви и оттам общите бюджетни разходи. Държавата се налага да взима нови дългове, за да изплаща лихви по стари дългове. Инвеститорите виждат, че Гърция затъва и констатират, че рискът е прекалено голям, за да инвестират в гръцки дълг при ниска доходност. Така пазарът изисква по-голям доход за по-високия риск. Това означава, че държавата трябва да плаща по-големи лихви по новите си дългове. И понеже вече няма откъде да вземе пари, за да изплати тези лихви търси помощ от ЕС и Европейската централна банка. Защото те искат да покажат, че еврозоната е стабилна и няма да се разпадне. И защото голяма част от гръцкия дълг се държи от... частни германски и френски банки. Страните от еврозоната дават 80 млрд. евро кредит на Гърция при много по-ниска от пазарната лихва. Така рискът се пренася от Гърция в еврозоната и Европа. Ако гръцкото правителство не успее да обясни на гърците един от най-важните принципи в икономиката - че безплатен обяд няма, - до 2-3 години държавата ще фалира, тоест ще спре да погасява дълговете си.
Снимка: secretagent007, flickr

2 коментара: