22 юли 2010 г.

Макроикономическите прогнози: бавно и мъчително възстановяване


Продължавам да публикувам резултатите по проекта ТОПИК с макроикономическите прогнози на българските макроикономисти за тази и следващата година.

Растеж на БВП за 2010 г.: -0.1 %
Растеж на БВП за 2011 г.: 1.3 %

Годишна инфлация за 2010 г. (дек.-дек.): 2.4 %
Годишна инфлация за 2011 г. (дек.-дек.): 3.2 %

Безработица (по методологията на НСИ) за 2010 г.: 10.4 %
Безработица (по методологията на НСИ) за 2011 г.: 9.2 %

Преки чуждестранни инвестиции (нето) за 2010 г.: 4 % от БВП
Преки чуждестранни инвестиции (нето) за 2011 г.: 6.2 % от БВП

Държавен дълг за 2010 г.: 16.4 % от БВП
Държавен дълг за 2011 г.: 18.8 % от БВП

Фискален резерв към 31.12.2010 г.: 7.3 % от БВП
Фискален резерв към 31.12.2011 г.: 7.2 % от БВП

Бюджетен дефицит за 2010 г.: 4.7 % от БВП
Бюджетен дефицит за 2011 г.: -3.4 % от БВП

Дефицит по текущата сметка за 2010 г.: -6 % от БВП
Дефицит по текущата сметка за 2011 г.: - 6.8 % от БВП

Валутни резерви към 31.12.2010 г.: 33.4 % от БВП
Валутни резерви към 31.12.2011 г.: 34.8 % от БВП

Износ на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2010 г.: 13.3 %
Износ на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2011 г.: 9.5 %

Внос на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2010 г.: 4.1 %
Внос на стоки и услуги (ръст спрямо предходната година) за 2011 г.: 7.3 %

Влизане на България в ERM II: 2013 г.
Влизане на България в еврозоната: 2016 г.

Какво ми прави впечатление? Макроикономистите не очакват видимо възстановяване на икономиката през тази и следващата година. Но не прогнозират и задълбочаване на рецесията. Ако прогнозите им се сбъднат, ни очаква бавно и мъчително възстановяване.

Ако постингът ви харесва, моля гласувайте за него, за да стигне до повече хора.

Илюстрация: Zsuzsanna Kilian, sxc.hu

1 коментар: