12 юни 2010 г.

Макроикономическата седмица - 23/2010

БВП на един зает по предварителни данни се увеличава с 4% през първото тримесечие на 2010 г. в сравнение със същото тримесечие на 2009 г.

НСИ ревизира данните за спада на БВП през първото тримесечие на 2010 г. от 4% на 3.6%.

Произведената през април строителна продукция по предварителни данни намалява с 22.7% в сравнение с април 2009 г.

Оборотът в търговския сектор през април по предварителни данни намалява с 15.5% в сравнение с април 2009 г.

Оборотът на промишлените предприятия през април по предварителни данни нараства с 9.7% в сравнение с април 2009 г., а спрямо март намалява с 1.9%.

Жилищният фонд през 2009 г. се е увеличил с 0.1% спрамо 2008 г. и се състои от 2.1 млн. сгради.

Износът през април по предварителни данни расте с 36.7% спряма април 2009 г.

Рискът от фалит на държавата се вдигна значително.
Илюстрация: arinas74, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар