31 май 2010 г.

Защо БСП се проваля?

Ако се чудите защо БСП винаги вкарва икономиката в криза вижте какво казва Георги Пирински, един от лидерите на партията:

"В ръководството на БСП трябва да изкристализира ясна дефиниция на каузата. Каузата е да се промени насоката на развитие на страната - от сегашната архисвръхлиберална посока, диктувана от министъра на финансите, за който няма друга философия освен рязане на разходи, което започва да се придружава с аутсорсване на дейности и държавни отговорности и някаква хипотеза, че всичко, което не е приватизирано досега, трябва да се доразпродаде. Т.е. една теза, която е дискредитирана вече в Европа и по света - че колкото по-малко държава, толкова по-голямо е благоденствието."
Варно е, че основната кауза на БСП е разграбването на държавата. А когато към това се прибави и каузата на социалистическата икономика провалът е сигурен. Георги Пирински на практика настоява да последваме Гърция. Защото иначе няма как си обясним факта, че нарича свръхлиберална посока и философия на рязане на разходи ситуация, в която имаме дефицит от близо 4% за миналата и 3% (по европейската методология) за тази година. И очевидно отрича частната собственост и приватизацията. А всички знаем в кои сфери на бизнеса е най-голямата корупция и слабо управление - енергийните компании, железниците, болниците... - все области с преобладаваща държавна собственост.

Георги Пирински си е направили грешни изводи и от световната криза. Тезата "по-малка държава, повече благоденствие" не само не е дискредитирана, а отново се потвърждава. Достатъчно е да погленем бързото измъкване от кризата на САЩ, където има много по-малко държава и мъчителното възстановяване на ЕС, където има много държава. Друг ясен и пресен пример за успеха на малката държава и провала на голямата държава са Естония и Гърция.

Дискредитирана е друга теза - че с кейнсианско харчене може да се противодйства на кризата. Справка Гърция и почти цяла Европа. Дискредитирана е и държавната намеса, която в името на привидно благородни каузи изкривява пазарите и подава грешни стимули. Справка ипотечната криза в САЩ, която предизвика финансовата, а оттам и икономическата криза. Ако българските социалисти като Георги Пирински не са разбрали това, господ да ни пази от ново управление на БСП.
Илюстрация: Irina Naumets, sxc.hu

1 коментар:

  1. Точно така е. БСП е обречена да се проваля, но заедно със себе си проваля и България. И точно това не мога да разбера - как е възможно да се намират толкова много хора, които не разбират, че гласувайки за БСП, гласуват за крадци, мръсници или в най-добрия случай, за идиоти!

    ОтговорИзтриване