18 юни 2010 г.

Макроикономическата седмица - 24/2010

Инфлацията през май падна с 0.2% спрямо април. Годишната инфлация (май 2009 - май 2010) е 1.9%, а инфлацията от началото на годината - 2.4%.

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица по предварителни данни на НСИ нарастват с 9.4 % през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на 2009 г.

Индустриалното производство в ЕС през април спрямо март се качва с 0.5%, а в България пада с 1.2%. България е една от трите страни в ЕС (другите са Гърция и Ирландия), в които индустриалното производство пада спрямо април 2009 г.

Заетостта в ЕС през първото тримесечие на 2010 г. намалява с 0.2% спрямо предходното тримесечие, но темпът на спад се забавя за четвърти пореден период. В България заетостта е паднала със 7.3% прямо първото тримесечие на 2009 г.

Годишната инфлация в еврозоната продължава да се покачва, макар и бавно - от 1.5% през април на 1.6% през май.

Строителното производство (сезонно изгладено) през април спрямо март остана без промяна в ЕС, а в България падна с 2.6%.

Ревизия на данните за преките чуждестранни инвестиции през първото тримесечие показва, че не са били отрицателни както показваха предварителните данни, а са положителни, макари и само със 131 млн. евро. Тенденцията на спад обаче си остава силна.
Илюстрация: arinas74, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар