31 май 2010 г.

Какво е сбъркано в икономиката на ЕС?

Възстановяването на българската икономика зависи освен от политиката на българското правителство и от силата на европейската икономика. Според носителя на Нобелова награда по икономика Гари Бекър не само краткосрочното, но и дългосрочното бъдеще на Европа не изглежда светло:

"Нуждата да се спаси Гърция, а вероятно и Испания, Португалия и Италия е непосредствения проблем, но фундаменталните проблеми са много по-дълбоки.

Предизвикателството не е размерът на държавния дълг, а размерът на държавата отнесен към БВП. Големите държавни разходи и негъвкави икономики в Европа увеличават държавния дълг и в същото време намаляват растежа на БВП. В резултат на това перспективите за бърз растеж в повечето европейски икономики и за обладяването на държавните дългове са слаби, освен ако не се направят значителни реформи в техните социални политики, пазара на труда, регулаторната рамка и другита държавни политики.

Високите данъци намаляват нивото на доходите във всеки момент и нивото на растеж на доходите във времето."

Снимка: Nathaniel Dodson, sxc.hu

Няма коментари:

Публикуване на коментар