1 март 2013 г.

Ефектът от един глупав данъкИдеята за въвеждането на данък върху лихвите ми изглеждаше толкова глупава и вредна, включително за правителството, че до последно си мислех, че няма да бъде реализирана. Предполагах, че това е временен ПР ход за отклоняване на вниманието от важните проблеми, за които често се сещаме при приемането на нов държавен бюджет. Но се оказа, че греша. Въпреки многото критики в обществото, правителството направи доходите от лихви по срочни депозити облагаеми от началото на 2013 г.

Днес вече се вижда ефектът от този данък. Данните на БНБ показват, че за първи път от много години се обръща тенденцията на постоянно нарастване на срочните депозити (вижте графиката). От края на ноември 2012 г. до края на януари 2013 г. срочните депозити на гражданите са паднали с над 600 млн. лв. За същия период безсрочните депозити (те не се облагат) са се увеличили с близо 1.1 млрд. лв. Тоест вече се случва това, за което много икономисти предупредиха.

Тази тенденция най-вероятно ще продължи, защото много хора изчакват изтичането на падежа на депозитите си, за да ги обърнат от срочни в безсрочни. Така бюджетните приходи от този данък ще падат всеки месец докато станат незначително малки. Което обезсмисля данъка. Но разходите за въвеждането му - от обществото, банките и администрацията - вече са направени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар